Przewlekły ból głowy – czy to powód do niepokoju?

Dolegliwości bólowe głowy mogą manifestować problemy o rozmaitym podłożu. Niekiedy stanowią oznakę przesadnego zmęczenia lub niewyspania się, w innych przypadkach mogą być związane z przeziębieniem i infekcjami. Niemniej jednak częste bóle głowy mogą sygnalizować, że organizm boryka się z poważniejszym problemem i wówczas warto skonsultować się ze specjalistą. Co może stanowić przyczynę przewlekłego bólu głowy?

Jakie są rodzaje bólu głowy?

Mogłoby się wydawać, że dolegliwości bólowe w obrębie głowy można podzielić na dwa typy – słaby i silny ból głowy. W praktyce jest jednak zupełnie inaczej. Istnieje szereg rozmaitych rodzajów bólu głowy, które przeważnie dzieli się ze względu na przyczynę występującego problemu. Pierwszą grupę stanowią samoistne bóle głowy, zwane potocznie pierwotnymi. W tej grupie wyróżnia się kilka konkretnych typów m.in. migrenę, napięciowe bóle głowy, klasterowy ból głowy, wysiłkowy ból głowy czy też śródsenny ból głowy. Ich wspólną cechą jest to, że przyczyna problemu nie leży po stronie zmian strukturalnych mózgu – przypuszczalnie stanowią rezultat zaburzeń w zakresie prawidłowego wydzielania neurotransmiterów bądź zmian naczyniowych lub nerwowych.

Drugą grupę stanowią wtórne bóle głowy, które są rezultatem konkretnego czynnika wywołujące uporczywe dolegliwości. Lista potencjalnych przyczyn jest bardzo długa – specjaliści wskazują, że wtórny ból głowy może być wynikiem np. urazu głowy lub szyi, chorób psychicznych, zmian zapalnych zatok, schorzeń stomatologicznych, stosowania niektórych leków czy efektu odstawienia jakiejś substancji.

Czym są napięciowe bóle głowy?

W przypadku napięciowego bólu głowy mowa o charakterystycznym stanie, któremu towarzyszą tępe, obustronne i uciskowe dolegliwości bólowe. Ich etiologia wciąż pozostaje nieznana, ale wielu specjalistów wskazuje, że ból głów tego rodzaju jest przeważnie rezultatem nadmiernego napięcia struktur mięśniowych szyi, karku, barków i okolic obojczyków. Wzmożone napięcie mięśniowe tej okolicy jest zazwyczaj rezultatem problemów emocjonalnych (np. długotrwałego oddziaływania stresu, zaburzeń lękowych) lub nieprawidłowej postawy ciała – niejednokrotnie oba te problemy występują równocześnie, bo choroby psychiczne często sprawiają, iż sylwetka człowieka przybiera nienaturalną, bardziej zgarbioną i przykurczoną pozę.

Silny ból głowy – o czym może świadczyć?

Intensywność bólu głowy jest sprawą wielce indywidualną, bo każdy człowiek prezentuje zupełnie odmienny próg odczuwania dolegliwości bólowych. Niemniej jednak problem silnego bólu głowy może dotyczyć kilku konkretnych typów:

  • pulsujący i jednostronny ból, któremu towarzyszą nudności i wzmożona wrażliwość na bodźce to nic innego jak typowa migrena,
  • nagły, silny ból głowy może świadczyć o poważnym problemie o podłożu naczyniowym (np. nadciśnienie tętnicze, udar krwotoczny) lub nienaczyniowym (niedociśnienie wewnątrzczaszkowe, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych),
  • jednostronny ból z objawem nadmiernej potliwości twarzy i jej zaczerwienienia, łzawienia oka oraz wycieku wodnistej wydzieliny z nosa po bolesnej stronie jest problemem określanym mianem klasterowego bólu głowy.

Przewlekły ból głowy – kiedy występuje?

Przewlekłe bóle głowy, zwane też CDH (chronic daily headache), są niezwykle charakterystycznym stanem. O częstym bólu głowy mowa wówczas, gdy dolegliwości bólowe występują co najmniej 15 razy w miesiącu (co drugi dzień) i każdy epizod trwa minimum 4 godziny. Przewlekły ból głowy to tak, który utrzymuje się przez 3 kolejne miesiące i jest niezwykle oporny na dotychczasowe leczenie np. niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Trudno też wskazać jednoznaczną przyczynę częstego, codziennego bólu głowy. Przewlekłe bóle głowy mogą być zarówno problemami samoistnymi o charakterze migren lub napięciowego bólu głowy, jak i dolegliwościami wywołanymi w sposób wtórny np. niedostatecznej ilości snu, otyłości, zaburzeń hormonalnych, palenia papierosów czy zespołu bólowego kręgosłupa szyjnego.

Częste bóle głowy u seniora – o czym mogą świadczyć?

Szczególnie dużym niebezpieczeństwem jest przewlekły ból głowy u osoby starszej. Wielochorobowość seniorów i polifarmakoterapia (stosowanie dużej liczby leków) może sprawiać, że trudno określić przyczynę występowania częstych bólów głowy. Niemniej jednak warto pamiętać, że osoby starsze znacznie częściej borykają się z problemami zmian naczyniowych i schorzeń układu krążenia. Dlatego też silne bóle głowy o przewlekłym charakterze mogą stanowić dla rodziny informację o problemach z ciśnieniem bądź zwiastować niebezpieczeństwo ataku udarowego.

MEDICUS – diagnostyka i leczenie przewlekłego bólu głowy

Medicus świadczy prywatną opiekę lekarską z dojazdem do pacjenta. Dysponujemy doświadczonymi specjalistami z różnych dziedzin medycyny m.in. angiologii, gerontologii, kardiologii, neurologii, psychiatrii czy chirurgii naczyniowej, którzy przeprowadzą dokładne badanie osób z częstym bólem głowy. Na podstawie diagnostyki zaplanują odpowiednią farmakoterapię lub, jeżeli to będzie konieczne, zaproponują dalsze leczenie szpitalne. Medicus to idealne rozwiązanie dla pacjentów w podeszłym wieku, którzy często nie są w stanie samodzielnie udać się do lekarza – wizyty domowe są także świetną opcją dla pacjentów unieruchomionych np. po interwencjach chirurgicznych czy kontuzjach. Zainteresowanych poznaniem dokładnej oferty i zakresem usług zachęcamy do kontaktu.

Bibliografia:

  1. Sahler K. “Epidemiology and cultural differences in tensiosn-type headache.” Current pain and headache reporsts 2012, 16(6): 525-532.
  2. Katarzyńska A., Dormitrz I. “Codzienny przewlekły ból głowy – historia, epidemiologia, klinika i przyszłość.” Neurologia i Neurochirurgia Polska 2009, 43(2): 155-161.
  3. Dodick D.W. “Chronic daily headache.” The New England Journal of Medicine 2006, 354(2): 158-165.
  4. https://www.mp.pl/pacjent/objawy/152658,bol-glowy
  5. https://neurologia-praktyczna.pl/a2654/Samoistne-bole-glowy.html