Odtrucie alkoholowe w domu pod nadzorem lekarza

Odtrucia alkoholowe Kraków są realizowane przez Specjalistyczną Praktykę Lekarską MEDICUS od 30 lat. W tym czasie wykształcił się zespół doświadczonych lekarzy, którzy prowadzą detoks alkoholowy w domu pacjenta. Lekarze SPL MEDICUS konsultują również chorych w prywatnych ośrodkach terapii na terenie województwa małopolskiego, m.in. TU I TERAZ oraz ODTRUCIA VIP. Proponujemy pacjentom leczenie farmakologiczne, wspomagające proces leczenia, udzielamy porad, co do sposobu postępowania w leczeniu alkoholizmu i towarzyszących zaburzeń psychiatrycznych i internistycznych.

W procesie odtrucia używamy kilkudziesięciu płynów i leków, których dobór zależy od stanu pacjenta. Lekarz, prowadzący odtrucie alkoholowe decyduje o sposobie odtrucia i leczenia farmakologicznego bezpośrednio po detoksie.

Pacjent, poważnie zatruty po ciągu alkoholowym wymaga podawania leków:

  • zastępujących działanie alkoholu
  • obniżających wysokie ciśnienie krwi i tętno
  • hamujących ewentualne wymioty
  • stymulujących przemianę materii
  • zmniejszających zagrożenie padaczką, zawałem czy udarem.
  • łagodzącym skutki uszkodzenia przewodu pokarmowego

Poważne zatrucie, występujące w ciągu alkoholowym nie może być leczone jedynie płynami!

Co więcej, samo podanie płynów nasila objawy odstawienia alkoholu i stwarza zagrożenie padaczką alkoholową! Prawidłowe, skuteczne odtrucie pacjenta po ciągu alkoholowym wymaga specjalistycznego leczenia farmakologicznego, które może przeprowadzić jedynie doświadczony lekarz.

Wśród popularnych poglądów na istotę detoksu alkoholowego dominuje ten o “wypłukiwaniu’ alkoholu za pomocą kroplówek. Należy zwrócić uwagę na fakt, że obniżenie poziomu alkoholu skutkuje pojawieniem się objawów odstawienia – przecież właśnie to obniżenie powoduje, że pacjent pije kolejną porcję, aby uniknąć “kaca”, czyli objawów odstawienia. Jest pewne, że próba ‘wypłukania” alkoholu (zresztą prawie niemożliwa poza wielodniową terapią) będzie skutkowała ciężkim objawem odstawienia i może prowadzić do kontynuacji ciągu przez pijącego oraz groźnych powikłań ciągu.

Częstym powikłaniem ciągu alkoholowego jest padaczka, zawał serca, udar mózgu, zator tętnicy płucnej i wiele innych poważnych zagrożeń.

Tylko doświadczony lekarz może spowodować zminimalizowanie skutków ciągu i przepisać leczenie po zabiegu odtrucia alkoholowego. Skutki zatrucia alkoholem trwają wiele dni; należy zaznaczyć,że obciążający dla zdrowia jest nie tylko sam alkohol,ale przede wszystkim produkty  jego przemiany. Poważne uszkodzenie układu nerwowego,niezależnie od zaburzeń w innych narządach może trwać przez długi czas. Laboratoryjne wykrywanie skutków ciągu alkoholowego jest możliwe po 6 tygodniach od jego przerwania. Prawidłowe odtrucie alkoholowe przerywa ciąg alkoholowy, redukuje jego poważne skutki i czas trwania zaburzeń, łagodzi najtrudniejszy okres dochodzenia do siebie. Pozytywny wpływ detoksu alkoholowego powinien być kontynuowany przez najbliższe dni za pomocą zaleconego leczenia farmakologicznego.

Pamiętajmy, że wybór sposobu odtrucia jest bardzo ważny, determinuje czas powrotu do zdrowia, komfort okresu po ustaniu ciągu i jego poważne skutki!

Lekarz, odbierający zgłoszenie służy informacjami i poradą telefoniczną. Pacjentów i najbliższych zapraszamy do kontaktu i ustalenia szczegółów.

Dowiedz się więcej

o odtruciach alkoholowych w domu

Przyczyny i skutki ciągu alkoholowego dla pacjenta i rodziny. Rola odtrucia (detoksu alkoholowego) w domu

Omówimy tutaj pokrótce zagadnienia, prowadzące do powstania problemu nadmiernego spożywania alkoholu (i innych używek). Przepraszamy za częste i niekiedy nieadekwatne używanie słów kluczowych, ale takie są wymogi wyszukiwarek.

Zaznaczyliśmy poprzednio, że w danym momencie najistotniejszą rolą detoksu alkoholowego w domu jest przerwanie ciągu i częściowe wyrównanie skutków ciężkiego zatrucia. Ma to zmniejszyć prawdopodobieństwo poważnych i zagrażających życiu powikłań ciągu alkoholowego, zwłaszcza padaczki,udaru mózgu i zawału serca. Odtrucie alkoholowe Kraków i okolice to w naszym wykonaniu profesjonalny zabieg lekarski.

Doraźna pomoc lekarska w postaci detoksu alkoholowego Kraków powinna być uzupełniona przez rozmowę z pacjentem (o ile jest to możliwe) oraz z rodziną celem ukierunkowania dalszego postępowania z zaistniałym problemem nadużywania alkoholu. Poniżej przedstawiamy w dużym przybliżeniu mechanizmy,rządzące powstawaniem ciągów alkoholowych i możliwościami ich zapobiegania.

Kilka słów o ludzkim mózgu

Mózg człowieka jest konstrukcją bardzo skomplikowaną i łatwo ulegającą zakłóceniom. Jest organem bardzo młodym z punktu widzenia ewolucji, być może jest po prostu jeszcze niedorozwinięty. Zapisy genetyczne i sposób jego funkcjonowania pasują w dużej mierze do sytuacji i zachowań z epoki pierwszych ludzi. Na współczesne wyzwania reagujemy w oparciu o mechanizmy dostosowane do epoki myśliwych – koczowników (pamiętajmy, że choć “człowiek to brzmi dumnie”, to jednak 92 procent genów mamy wspólne z dżdżownicą). Jest to jedną z przyczyn, rodzących nieustanny stres, ograniczający naszą możliwość prawidłowego funkcjonowania i główną przyczyną niedostatecznej kontroli nad swoim zachowaniem.

Mózg składa się z obszarów o różnych zapisach i funkcjach, powstałych na przestrzeni milionów lub ostatnich tysięcy lat. Te obszary powinny ze sobą dobrze współdziałać; daje to sprawne funkcjonowanie człowieka i jego dobre samopoczucie. Ta współpraca bywa często daleka od ideału, ale większość zakłóceń jest błaha i niezauważalna na co dzień. Większe zakłócenia tłumaczymy sobie jako normalny “wypadek przy pracy”, co pozwala nam utrzymywać dobre samopoczucie. Pamiętajmy, że nasz mózg jest zaprogramowany na unikanie stresu i duża część naszych działań ma na celu właśnie unikanie złego samopoczucia. Możemy nazywać to dążeniem do dobrostanu lub nawet szczęścia, płacimy jednak za to określoną cenę. Dodatkowo, silne bodźce utrudniają współpracę elementów mózgu, powodują kolejne zakłócenia jego pracy, wymagają od niego dodatkowej energii na powrót do dobrostanu. Tej energii, przeznaczonej na od budowę równowagi chemicznej mózgu często nam brakuje.

Słaby prąd elektryczny, krążący w układzie nerwowym wymaga nieustannej, błyskawicznej syntezy i równie szybkiego rozkładu pewnych substancji chemicznych (neuromediatorów). Ten bardzo szybki i złożony proces wymaga doskonałej regulacji, która często zawodzi. Ma to wpływ na nasz nastrój, od którego zależy nasza sprawność i celowość funkcjonowania. Człowiek, u którego poziomy tych substancji są niestabilne, ma większe wahania nastroju. Tak się składa, że te wahania zazwyczaj oznaczają obniżony nastrój, co nasz mózg usiłuje wyrównywać kosztem wydatków dużej ilości energii. Poszukujemy wtedy sposobów na poprawę stanu psychicznego. Jeżeli obniżenie samopoczucia jest duże a nasza samokontrola słaba, sposoby stają się ryzykowne. Za nasze zachowania odpowiadają wtedy te części mózgu, które liczą sobie miliony lat a te stare, silnie wpływające na nas struktury mózgu są kontrolowane przez świeże, słabo jeszcze rozwinięte i łatwe do zakłócenia obszary kory mózgowej.

Jak powstaje ciąg alkoholowy?

Małe deficyty neuromediatorów są wyrównywane za pomocą słabych bodźców pozytywnych – np. herbata, rozmowa, spacer, gazeta, głaskanie zwierząt, zabawa z dziećmi. Silniejsze wymagają np. dużych wysiłków fizycznych, emocjonującej gry na komputerze, seksu, niekiedy rozładowania agresji. Bardzo duże deficyty wymagają wprowadzenia substancji chemicznych z zewnątrz – alkoholu, narkotyków bądź odpowiednich leków psychoaktywnych.

Alkohol powoduje wzrost produkcji neuromediatorów, decydujących o naszym dobrym nastroju; szybko jednak dochodzi do spadku ich stężenia. U osób z tendencją do uzależnienia ten wzrost jest bardzo duży, ale i bardzo duży jest spadek ich poziomu. Ten spadek jest dla mózgu uzależnionych silnym stresem, którego chce on uniknąć – więc domaga się kolejnej porcji alkoholu. Człowiek nieuzależniony ma niewielkie wahania produkcji neuromediatorów “pozytywnych” i łatwo może zakończyć picie w wybranym momencie. U pijącego ciągłe spadki poziomu alkoholu w organizmie wywołują nieprzyjemne efekty, początkowo psychiczne a w miarę narastania zatrucia także fizyczne. Te efekty są chwilowo łagodzone przez kolejne porcje alkoholu. Pijący stopniowo wchodzi więc w przewlekłe, narastające zatrucie.

Objawy zatrucia – problemy zdrowotne

Odtrucie alkoholowe (detoks alkoholowy) jest nieprecyzyjnym sformułowaniem, ale pozostawmy je dla naszych rozważań. Jednym z objawów zatrucia w ciągu alkoholowym, na który uskarżają się pacjenci jest silny lęk. Jest on skutkiem wyczerpania się możliwości produkcyjnych mózgu, dotyczących “pozytywnych” neuromediatorów. Kolejne porcje alkoholu nie podnoszą ich poziomu. Lęk i silna depresja jest właśnie przyczyną rosnącej w trakcie picia ilości samobójstw. Prawidłowe odtrucie alkoholowe pozwala na szybkie obniżenie poziomu lęku i daje niemal natychmiastową ulgę.

Kolejnym objawem, często występującym po dłuższym piciu są drgawki, określane dawnym mianem “delirium tremens”. Wywołane są wysokim poziomem adrenaliny, usiłującej wyrównać poziom cukru we krwi, obniżony przez długotrwałe picie. Jest to szczególnie widoczne u chorych nie jedzących i palących w trakcie picia. Prawidłowy detoks alkoholowy zmniejsza natychmiast napięcie mięśniowe, zapobiegając pojawieniu się padaczki alkoholowej w ciągu pierwszych dni po zaprzestaniu picia.

Wysokie poziomy adrenaliny i napięcie mięśniowe skutkują wysokim ciśnieniem krwi. Może ono przekraczać 250/150 mm słupa rtęci. Jest jednym ze źródeł dużej częstotliwości udarów mózgu i zawałów serca w okresie ciągu i zespołu odstawienia. Prawidłowe odtrucie alkoholowe w domu powinno stopniowo (nie nagle) obniżyć je do bezpiecznego poziomu a następowe leczenie farmakologiczne zespołu odstawienia doprowadzić je trwale do prawidłowych wartości.

Powszechnie uważa się, że ciągowi alkoholowemu towarzyszą silne zaburzenia elektrolitowe, zwłaszcza spadki potasu. Rzeczywiście, miewa to miejsce, jednak nie aż tak często, jak się wydaje. Większość pacjentów, przyjmowanych do oddziałów psychiatrycznych lub toksykologicznych ma niewielkie lub żadne wahania wartości najpopularniejszych elektrolitów. Jednak prawidłowy detoks alkoholowy i tak częściowo wyrównuje ewentualne zaburzenia, jako że nadmiar elektrolitów jest łatwo usuwany przez przeciętnie zdrowe nerki. Warto pamiętać, że uzupełnianie niedoborów potasu zabiera kilka do kilkunastu dni, a magnezu ok. 2 miesięcy. Oczywiście, na życzenie pacjenta możemy pobierać odpowiednie badania, uzyskując wynik po kilku godzinach i dostosowując dalsze leczenie do wyników.

Odwodnienie jest częstym problemem w ciągu alkoholowym. Jako, że alkohol działa silnie moczopędnie, pijący duże ilości wody w trakcie ciągu mogą nie być wystarczająco zabezpieczeni przed odwodnieniem – wydalają nieco więcej płynów, niż pobierają. Po kilku – kilkunastu dniach ciągu te deficyty wodne mogą być znaczne. Z drugiej strony, zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych może spowodować zatrzymanie wody poza naczyniami krwionośnymi (obrzęki). Taki chory może być przewodniony, co może wymagać jego odwodnienia, ale mieć też niedobór wody w naczyniach krwionośnych, co wymaga chwilowego nawodnienia i i ściągnięcia płynu do naczyń z przestrzeni naczyniowej. Podczas odtrucia alkoholowego w domu lekarz ocenia stan chorego i dokonuje właściwych decyzji odnośnie sposobu leczenia.

Częstym zjawiskiem w praktyce odtrucia alkoholowego jest współistnienie u pacjenta dodatkowych chorób, jak nadciśnienie, cukrzyca, niewydolność serca i inne zaburzenia krążenia centralnego i obwodowego, choroby i niewydolność nerek. Rośnie tendencja do zakrzepicy żylnej oraz zatorów naczyń płucnych. Prawidłowo przeprowadzone przez lekarza odtrucie alkoholowe Kraków w domu jest zabiegiem istotnie zmniejszającym prawdopodobieństwo takich powikłań. Lekarze wykonujący zabieg – interniści i kardiolodzy dokonują właściwej, doraźnej korekty leczenia w momencie ciężkiego zatrucia i destabilizacji organizmu.

Detoks alkoholowy Kraków i okolice może być realizowane w dowolnej odległości od Krakowa. Mamy wśród naszych pacjentów ekipy filmowe, kręcące filmy w Bieszczadach czy turystów w górach, których powrót został chwilowo utrudniony. Do dyspozycji pacjentów mamy profesjonalny zespół lekarski i dobrych kierowców, którzy mogą przeprowadzić detoks alkoholowy w domu, ale także w nietypowych miejscach na życzenie pacjenta.

Ale to już jest materiał na inną opowieść.

Życzymy wszystkim czytającym, żeby jak najrzadziej korzystali z naszych usług. Jeżeli jednak będzie to konieczne, bądźcie pewni otrzymania skutecznej pomocy.

Dużo zdrowia !