medicus z krakowa

Odtrucia alkoholowe

Odtrucie (detoks) alkoholowy jest zabiegiem, wykonywanym wyłącznie przez lekarzy. Polega na podaniu kroplówek i leków dożylnych oraz zaleceniu leków doustnych na okres kilku dni po odstawieniu alkoholu.

Zabieg pozwala na przerwanie ciągu alkoholowego (skuteczność 95%), wyrównanie najistotniejszych zaburzeń i poprawę samopoczucia pacjenta. Zapobiega padaczce, zmniejsza prawdopodobieństwo udaru lub zawału serca. Zabieg wykonują wyłącznie doświadczeni lekarze, zapewniając bezpieczeństwo i komfort pacjenta.

Prywatne wizyty lekarskie

Domowe wizyty lekarskie można zamawiać w godzinach 8-22. O czasie realizacji wizyt pacjent jest informowany przez lekarza-dyspozytora. Informacje o cenach wizyty lekarzy oraz wykonania badań można uzyskać od dyspozytora po wywiadzie dotyczącym zapotrzebowania pacjenta na dany rodzaj konsultacji medycznej.

medicus Kraków lekarze

Odtrucie alkoholowe z dojazdem do domu,
pod nadzorem lekarza

Odtrucia alkoholowe Kraków są realizowane przez Specjalistyczną Praktykę Lekarską MEDICUS od 30 lat. W tym czasie wykształcił się zespół doświadczonych lekarzy, którzy prowadzą detoks alkoholowy w domu pacjenta. Lekarze SPL MEDICUS konsultują również chorych w prywatnych ośrodkach terapii na terenie województwa małopolskiego, m.in. TU I TERAZ oraz ODTRUCIA VIP. Proponujemy pacjentom leczenie farmakologiczne, wspomagające proces leczenia, udzielamy porad, co do sposobu postępowania w leczeniu alkoholizmu i towarzyszących zaburzeń psychiatrycznych i internistycznych.

kroplowka04

W procesie odtrucia używamy kilkudziesięciu płynów i leków, których dobór zależy od stanu pacjenta. Lekarz, prowadzący odtrucie alkoholowe decyduje o sposobie odtrucia i leczenia farmakologicznego bezpośrednio po detoksie.

Pacjent, poważnie zatruty po ciągu alkoholowym wymaga podawania leków:

  • zastępujących działanie alkoholu
  • obniżających wysokie ciśnienie krwi i tętno
  • hamujących ewentualne wymioty
  • stymulujących przemianę materii
  • zmniejszających zagrożenie padaczką, zawałem czy udarem.
  • łagodzącym skutki uszkodzenia przewodu pokarmowego

Poważne zatrucie, występujące w ciągu alkoholowym nie może być leczone jedynie płynami!

Co więcej, samo podanie płynów nasila objawy odstawienia alkoholu i stwarza zagrożenie padaczką alkoholową! Prawidłowe, skuteczne odtrucie pacjenta po ciągu alkoholowym wymaga specjalistycznego leczenia farmakologicznego, które może przeprowadzić jedynie doświadczony lekarz.

Wśród popularnych poglądów na istotę detoksu alkoholowego dominuje ten o “wypłukiwaniu’ alkoholu za pomocą kroplówek. Należy zwrócić uwagę na fakt, że obniżenie poziomu alkoholu skutkuje pojawieniem się objawów odstawienia – przecież właśnie to obniżenie powoduje, że pacjent pije kolejną porcję, aby uniknąć “kaca”, czyli objawów odstawienia. Jest pewne, że próba ‘wypłukania” alkoholu (zresztą prawie niemożliwa poza wielodniową terapią) będzie skutkowała ciężkim objawem odstawienia i może prowadzić do kontynuacji ciągu przez pijącego oraz groźnych powikłań ciągu.

Częstym powikłaniem ciągu alkoholowego jest padaczka, zawał serca, udar mózgu, zator tętnicy płucnej i wiele innych poważnych zagrożeń.

Tylko doświadczony lekarz może spowodować zminimalizowanie skutków ciągu i przepisać leczenie po zabiegu odtrucia alkoholowego. Skutki zatrucia alkoholem trwają wiele dni; należy zaznaczyć,że obciążający dla zdrowia jest nie tylko sam alkohol,ale przede wszystkim produkty  jego przemiany. Poważne uszkodzenie układu nerwowego,niezależnie od zaburzeń w innych narządach może trwać przez długi czas. Laboratoryjne wykrywanie skutków ciągu alkoholowego jest możliwe po 6 tygodniach od jego przerwania. Prawidłowe odtrucie alkoholowe przerywa ciąg alkoholowy, redukuje jego poważne skutki i czas trwania zaburzeń, łagodzi najtrudniejszy okres dochodzenia do siebie. Pozytywny wpływ detoksu alkoholowego powinien być kontynuowany przez najbliższe dni za pomocą zaleconego leczenia farmakologicznego.

Pamiętajmy, że wybór sposobu odtrucia jest bardzo ważny, determinuje czas powrotu do zdrowia, komfort okresu po ustaniu ciągu i jego poważne skutki!

Lekarz, odbierający zgłoszenie służy informacjami i poradą telefoniczną. Pacjentów i najbliższych zapraszamy do kontaktu i ustalenia szczegółów.

kroplowka02
Zasób 12

Przyczyny i skutki ciągu alkoholowego – dla pacjenta i rodziny. Rola odtrucia (detoksu alkoholowego) w domu.

Omówimy tutaj pokrótce zagadnienia, prowadzące do powstania problemu nadmiernego spożywania alkoholu (i innych używek).

Zaznaczyliśmy poprzednio, że w danym momencie najistotniejszą rolą detoksu alkoholowego w domu jest przerwanie ciągu i częściowe wyrównanie skutków ciężkiego zatrucia. Ma to zmniejszyć prawdopodobieństwo poważnych i zagrażających życiu powikłań ciągu alkoholowego, zwłaszcza padaczki, udaru mózgu i zawału serca. Odtrucie alkoholowe z dojazdem do domu – Kraków i okolice – to w naszym wykonaniu profesjonalny zabieg lekarski.

Doraźna pomoc lekarska w postaci detoksu alkoholowego z dojazdem do domu powinna być uzupełniona przez rozmowę z pacjentem (jeżeli to możliwe) oraz z rodziną celem ukierunkowania dalszego postępowania z zaistniałym problemem nadużywania alkoholu. Poniżej przedstawiamy, w dużym przybliżeniu, mechanizmy rządzące powstawaniem ciągów alkoholowych i możliwościami ich zapobiegania.

Kilka słów o ludzkim mózgu

Mózg człowieka jest konstrukcją bardzo skomplikowaną i łatwo ulegającą zakłóceniom. Jest organem bardzo młodym z punktu widzenia ewolucji, przystosowanym raczej do życia na sawannie lub w jaskini niż we współczesnym świecie. Na współczesne wyzwania reagujemy w oparciu o mechanizmy dostosowane do epoki myśliwych – koczowników (pamiętajmy, że choć “człowiek to brzmi dumnie”, to jednak 92% genów mamy wspólne z dżdżownicą). Jest to jedną z przyczyn rodzących nieustanny stres ograniczający naszą możliwość prawidłowego funkcjonowania i główną przyczyną niedostatecznej kontroli nad swoim zachowaniem. Pamiętajmy też, że głównym celem naszego mózgu jest unikanie stresu i duża część naszych działań ma na celu właśnie unikanie złego samopoczucia. Możemy nazywać to dążeniem do dobrostanu lub nawet szczęścia, płacimy jednak za to określoną cenę.

Słaby prąd elektryczny, krążący w układzie nerwowym wymaga nieustannej, błyskawicznej syntezy i równie szybkiego rozkładu pewnych substancji chemicznych (neuromediatorów). Ten bardzo szybki i złożony proces wymaga doskonałej regulacji, która często zawodzi. Ma to wpływ na nasz nastrój, od którego zależy nasza sprawność i celowość funkcjonowania. Człowiek, u którego poziomy tych substancji są niestabilne, ma większe wahania nastroju. Poszukujemy wtedy sposobów na poprawę stanu psychicznego. Jeżeli obniżenie samopoczucia jest duże a nasza samokontrola słaba, sposoby stają się ryzykowne. Nad procesami myślenia przeważa złagodzenie stresu.

kroplowka03
psychiatra-

Jak powstaje ciąg alkoholowy?

Małe zaburzenia chemiczne mózgu są wyrównywane za pomocą słabych bodźców pozytywnych – np. herbata, rozmowa, spacer, gazeta, głaskanie zwierząt, zabawa z dziećmi. Silniejsze wymagają np. dużych wysiłków fizycznych, emocjonującej gry na komputerze, seksu, niekiedy rozładowania agresji. Bardzo duże deficyty wymagają wprowadzenia substancji chemicznych z zewnątrz – alkoholu, narkotyków bądź odpowiednich leków psychoaktywnych.

U osób uzależnionych alkohol powoduje gwałtowny wzrost produkcji neuromediatorów, decydujących o naszym dobrym nastroju; szybko jednak dochodzi do spadku ich stężenia. Ten spadek jest dla mózgu uzależnionych silnym stresem, którego chce on uniknąć – więc domaga się kolejnej porcji alkoholu. Człowiek nieuzależniony ma niewielkie wahania produkcji neuromediatorów “pozytywnych” i łatwo może zakończyć picie w wybranym momencie. U pijącego ciągłe spadki poziomu alkoholu w organizmie wywołują nieprzyjemne efekty, początkowo psychiczne, a w miarę narastania zatrucia także fizyczne. Te efekty są chwilowo łagodzone przez kolejne porcje alkoholu. Pijący stopniowo wchodzi więc w przewlekłe, narastające, ciężkie zatrucie.

Objawy zatrucia - problemy zdrowotne

Odtrucie alkoholowe (detoks alkoholowy) jest nieprecyzyjnym sformułowaniem, ale pozostawmy je dla naszych rozważań. Jednym z objawów zatrucia w ciągu alkoholowym, na który uskarżają się pacjenci, jest silny lęk. Jest on skutkiem wyczerpania się możliwości produkcyjnych mózgu, dotyczących “pozytywnych” neuromediatorów. Kolejne porcje alkoholu nie podnoszą ich poziomu. Lęk i silna depresja jest właśnie przyczyną rosnącej w trakcie picia ilości samobójstw. Prawidłowe odtrucie alkoholowe pozwala na szybkie obniżenie poziomu lęku i daje niemal natychmiastową ulgę.

Kolejnym objawem, często występującym po dłuższym piciu są drgawki, określane dawnym mianem “delirium tremens”. Wywołane są wysokim poziomem adrenaliny, usiłującej wyrównać poziom cukru we krwi, obniżony przez długotrwałe picie. Jest to szczególnie widoczne u chorych nie jedzących i palących w trakcie picia. Prawidłowy detoks alkoholowy zmniejsza natychmiast napięcie mięśniowe, zapobiegając pojawieniu się padaczki alkoholowej w ciągu pierwszych dni po zaprzestaniu picia.

Wysokie poziomy adrenaliny i napięcie mięśniowe skutkują wysokim ciśnieniem krwi. Może ono przekraczać 250/150 mm słupa rtęci. Jest jednym ze źródeł dużej częstotliwości udarów mózgu i zawałów serca w okresie ciągu i zespołu odstawienia. Prawidłowe odtrucie alkoholowe w domu powinno stopniowo (nie nagle) obniżyć je do bezpiecznego poziomu, a następowe leczenie farmakologiczne zespołu odstawienia doprowadzić je trwale do prawidłowych wartości.

nurse04
psychiatra-

Powszechnie uważa się, że ciągowi alkoholowemu towarzyszą silne zaburzenia elektrolitowe, zwłaszcza spadki potasu. Rzeczywiście, miewa to miejsce, jednak nie aż tak często, jak się wydaje. Większość pacjentów, przyjmowanych do oddziałów psychiatrycznych lub toksykologicznych ma niewielkie lub żadne wahania wartości najpopularniejszych elektrolitów. Jednak prawidłowy detoks alkoholowy i tak częściowo wyrównuje ewentualne zaburzenia, jako że nadmiar elektrolitów jest łatwo usuwany przez przeciętnie zdrowe nerki. Warto pamiętać, że uzupełnianie niedoborów potasu zabiera kilka do kilkunastu dni, a magnezu ok. 2 miesięcy. Oczywiście, na życzenie pacjenta możemy pobierać odpowiednie badania, uzyskując wynik po kilku godzinach i dostosowując dalsze leczenie do wyników.

Odwodnienie jest częstym problemem w ciągu alkoholowym. Jako, że alkohol działa silnie moczopędnie, pijący duże ilości wody w trakcie ciągu mogą nie być wystarczająco zabezpieczeni przed odwodnieniem – wydalają nieco więcej płynów, niż pobierają. Z drugiej strony, zwiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych może spowodować zatrzymanie wody poza naczyniami krwionośnymi (obrzęki). Taki chory może być przewodniony, co wymaga dostosowania podaży i jakości płynów (większość płynów po podaniu dożylnym znika z krwiobiegu po ok. 3 godzinach, przechodząc do tkanek). Podczas odtrucia alkoholowego w domu lekarz ocenia stan chorego i dokonuje właściwych decyzji odnośnie sposobu leczenia.

Częstym zjawiskiem w praktyce odtrucia alkoholowego jest współistnienie u pacjenta dodatkowych chorób, jak nadciśnienie, cukrzyca, niewydolność serca i inne zaburzenia krążenia centralnego i obwodowego, choroby i niewydolność nerek. Rośnie tendencja do zakrzepicy żylnej oraz zatorów naczyń płucnych. Prawidłowo przeprowadzone przez lekarza odtrucie alkoholowe z dojazdem do domu jest zabiegiem istotnie zmniejszającym prawdopodobieństwo takich powikłań. Lekarze wykonujący zabieg – interniści i kardiolodzy dokonują właściwej, doraźnej korekty leczenia w momencie ciężkiego zatrucia i destabilizacji organizmu.

Detoks alkoholowy z dojazdem do domu (Kraków i okolice) może być realizowany w dowolnej odległości od Krakowa. Mamy wśród naszych pacjentów ekipy filmowe, kręcące filmy w Bieszczadach czy turystów w górach, których powrót został chwilowo utrudniony. Do dyspozycji pacjentów mamy profesjonalny zespół lekarski, który może przeprowadzić detoks alkoholowy w domu, ale także w nietypowych miejscach na życzenie pacjenta.

Ale to już jest materiał na inną opowieść.

Życzymy wszystkim czytającym, żeby jak najrzadziej korzystali z naszych usług detoksu z dojazdem do domu. Jeżeli jednak będzie to konieczne, bądźcie pewni otrzymania skutecznej pomocy.

Dużo zdrowia!

nurse09