EKG metodą Holtera – na czym polega to badanie?

Przed rozpoczęciem leczenia niezbędna jest diagnostyka. W przypadku podejrzenia choroby serca nieodłącznym elementem procedury diagnostycznej jest EKG metodą Holtera. Co to za badanie? Jakich informacji dostarcza? Jakie schorzenia mogą zostać wykryte przy pomocy badania Holtera? Jak się przygotować do założenia Holtera?

Badanie Holtera – na czym polega?

Do analizy poprawności pracy serca przeważnie wykorzystuje się elektrokardiogram lub echo serca. Niestety część chorób mięśnia sercowego może nie zostać zdiagnozowana za ich pomocą. Właśnie w tym celu wykonuje się specjalne badanie Holtera, które pozwala na niezwykle precyzyjną ocenę niezawodności elektrycznej czynności serca przez dłuższy czas. Do wykonania tego badania wykorzystuje się niewielkie urządzenie (tzw. Holter na serce), który analizuje serce w czasie spoczynku oraz w trakcie wykonywania codziennych prac i obowiązków domowych. Tego typu badanie umożliwia lekarzom wykrycie anomalii w zakresie funkcjonowania serca, które występują w określonych sytuacjach.

Wskazania do badania Holtera

Założenie Holtera na serce jest wskazane w przypadku występowania objawów, które mogą insynuować występowanie niedogodności związanych z nieprawidłową pracą mięśnia sercowego. Omdlenia, duszności, ból w klatce piersiowej to raptem część symptomów wskazujących na problemy o podłożu sercowo-naczyniowym. Niemniej jednak EKG metodą Holtera sprawdzi się również do oceny stopnia zaawansowania istniejących już zaburzeń czynności elektrycznej mięśnia sercowego np. zaburzeń rytmu serca jak kołatanie czy niemiarowe bicie, nieprawidłowości w zakresie przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub choroby niedokrwiennej serca.

Warto jednak zaznaczyć, że badanie Holtera nie wiąże się wyłącznie z diagnostyką chorób serca. Specjaliści wykorzystują aparat holterowski do analizowania pracy wszczepionego rozrusznika serca u pacjentów, którzy zostali poddani tego typu procedurze. Dzięki temu pacjenci zyskują informacje na temat prawidłowości stymulacji pracy mięśnia sercowego, aby w razie potrzeby dokonać modyfikacji jego funkcjonowania lub całkowitej wymiany urządzenia.

Jak się przygotować do założenia Holtera?

Skoro wiadomo, na czym polega badanie Holtera, to nadszedł czas, aby omówić praktyczne aspekty tej procedury diagnostycznej. Przede wszystkim użycie Holtera na serce nie wymaga od pacjenta specjalnego przygotowania. Obszar zabiegowy jest uprzednio dezynfekowany i odtłuszczany przy pomocy odpowiednich preparatów czyszczących. Dodatkowo mężczyźni muszą zgolić owłosienie znajdujące się na powierzchni klatki piersiowej.

Samo EKG metodą Holtera wygląda w następujący sposób:

  1. Na klatce piersiowej zostaje umieszczony Holter na serce, co oznacza, że do ciała przykleja się elektrody połączone z poręcznym rejestratorem EKG.

  2. Do paska zostaje przypięte specjalne urządzenie odpowiedzialne za badanie Holtera, czyli monitorowanie pracy serca.

  3. Urządzenie zostaje uruchomione na czas 24 lub 48 godzin – czas trwania analizy jest uzależniony od zaleceń specjalisty.

  4. W czasie badania pacjent prowadzi dziennik badawczy, w którym notuje wszystkie istotne zdarzenia podczas dnia z podaniem dokładnej godziny ich występowania. Stresujące sytuacje czy wysiłek psychofizyczny mogą powodować zmianę intensywności pracy serca, co jest istotne do odnotowania, aby ocenić, czy wywołane anomalie funkcjonalności mięśnia sercowego i współtowarzyszące im objawy nie mają podłoża chorobowego.

  5. Po badaniu pacjent udaje się do pracowni EKG, aby zdjąć aparat. Urządzenie dysponuje pamięcią wewnętrzną, która przechowuje dane pomiarowe – informacje te zostają udostępnione kardiologowi w celu interpretacji wyników i zaproponowania odpowiedniego leczenia.

Badanie Holtera a zwykłe EKG – na czym polega różnica?

Podczas zwykłego badania elektrokardiogramem aparatura pozwala na analizę zaledwie wycinka pracy serca. EKG metodą Holtera dzięki całodobowemu monitorowaniu umożliwia dokonanie znacznie dokładniejszej oceny, co gwarantuje znacznie większe szanse na postawienie trafnej diagnozy i szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Holter na serce a przeciwwskazania

Choć badanie holtera jest całkowicie bezbolesną i nieinwazyjną procedurą diagnostyczną, to jednak należy pamiętać o pewnych kwestiach. Osoba poddana badaniu EKG metodą Holtera nie powinna brać prysznica i kąpać się w trakcie noszenia aparatu, nie może używać elektrycznych poduszek i koców, wykrywaczy metali czy też urządzeń wysokiego napięcia. Specjaliści zalecają, aby unikać trzymania i korzystania z telefonu komórkowego bezpośrednio przy rejestratorze EKG.

Co zrobić, gdy w trakcie badania Holtera odklei się elektroda?

Podczas wykonania pomiaru holterowskiego może dojść do sytuacji odklejenia się elektrody lub odłączenia się przewodu od elektrod. Niemniej jednak tego typu zdarzenia nie wiążą się z zaprzestaniem całego badania. Gdy elektroda odklei się od ciała, to należy ją przykleić dokładnie w tym samym miejscu przy pomocy plastra. Jeżeli odłączy się kabel zasilający elektrodę, to należy go ponownie podłączyć do urządzenia. Podczas zaplanowanej wizyty kontrolnej niezbędne jest powiadomienie lekarza o zaistniałym incydencie, gdyż takie zdarzenie może rzutować na ostatecznym wyniku przeprowadzonego badania.

MEDICUS – EKG metodą Holtera w domowych warunkach

Medicus to profesjonalna i prywatna praktyka lekarska, która oferuje wizyty domowe z dojazdem do pacjenta. W zakresie usług znajduje się możliwość wykonania badania Holtera i skorzystania z pomocy doświadczonego kardiologa. Takie rozwiązanie stanowi doskonałą opcję dla seniorów i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, które nie mają możliwości pojawić się w gabinecie. Zainteresowanych ofertą Medicus zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Bibliografia:

  1. Kurpesa M. “Przydatność monitorowania EKG metodą Holtera do oceny ryzyka pacjentów z chorobami układu krążenia.” Choroby Serca i Naczyń 2005, 2(3): 149-156.

  2. Szafraniec Z., et al. “24-godzinne badanie elektrokardiograficzne metodą Holtera – wskazania, zastosowanie. Część 1.” Folia Cardiologica 2005, 12(3): 153-160.