medicus z krakowa

Kardiolog

Wizyta kardiologiczna ma na celu rozpoznanie stanów nagłych w kardiologii, określenie dalszego postępowania oraz skorygowanie dotychczasowego leczenia kardiologicznego.

Lekarze ze znanych ośrodków klinicznych oceniają stan chorego poprzez badanie fizykalne i EKG, zlecają badanie metodą Holtera lub całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, badania laboratoryjne i kroplówki, wykonywane przez techników i pielęgniarki firmy Medicus. Monitorują funkcjonowanie stymulatorów pracy serca, oceniają funkcje sztucznych zastawek. Wizyta kardiologiczna stwarza rzadką możliwość rzetelnej oceny stanu zdrowia chorego o ograniczonej zdolności poruszania się, osób osłabionych i starszych. Ocena ta może być oparta również na poszerzonej diagnostyce w warunkach domowych. 

Najczęstsze powody wezwania lekarza to:

Prywatne wizyty lekarskie

Domowe wizyty lekarskie można zamawiać w godzinach 8-22. O czasie realizacji wizyt pacjent jest informowany przez lekarza-dyspozytora. Informacje o cenach wizyty lekarzy oraz wykonania badań można uzyskać od dyspozytora po wywiadzie dotyczącym zapotrzebowania pacjenta na dany rodzaj konsultacji medycznej.

medicus Kraków lekarze

Wizyty domowe kardiologa w Krakowie

– najczęstsze problemy pacjentów

Jedna z propozycji pomocy medycznej naszej firmy obejmuje wizyty kardiologiczne w Krakowie i województwie małopolskim. Wpisanie w wyszukiwarce hasła “kardiolog prywatnie w domu”, powinno spowodować znalezienie naszej oferty. Czego możemy się spodziewać po takiej wizycie?

Poniżej chcielibyśmy opisać pokrótce przebieg wizyty i najczęstsze problemy, jakie rozwiązuje kardiolog prywatnie w domu pacjenta.

Wieloletnie doświadczenie zespołu, związanego m.in. ze szpitalem Jana Pawła II w Krakowie pozwala na rozpoznanie i ukierunkowanie postępowania u chorych z wrodzonymi i nabytymi chorobami serca i układu krążenia.

Kardiolog – badania podczas wizyty domowej

Oprócz typowego badania fizykalnego możemy zaproponować choremu następujące badania:

  • pomiar wysycenia krwi tętniczej tlenem,
  • spoczynkowe EKG,
  • cało – i wielodobowe monitorowanie rytmu serca metodą Holtera,
  • całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi,
  • szybkie badania laboratoryjne, w tym potwierdzenie lub wykluczenie zawału serca.

Wizyta kardiologa prywatnie w Krakowie ma także na celu skorygowanie zażywania leków, propozycję dalszego postępowania, wskazania co do profilaktyki chorób sercowo – naczyniowych.

Popatrzmy na najczęstsze problemy, z jakimi stykamy się w czasie wizyty kardiologa prywatnie w domu pacjenta.

Zaburzenia rytmu serca (arytmie)

W praktyce klinicznej spotykamy wiele rodzajów arytmii serca. Jedne z nich mogą bezpośrednio zagrażać zdrowiu i życiu chorego; inne są niegroźne, ale pozostają dla nas cenną informacją o stanie serca lub innych obszarów naszego organizmu.

Badanie fizykalne i EKG, poszerzone ewentualnie o monitorowanie rytmu serca metodą Holtera i badania laboratoryjne, pozwala na określenie rodzajów arytmii, ich przyczyn i skutków dla naszego stanu zdrowia. Wizyta kardiologa w domu jest szybkim rozwiązaniem dla mniej mobilnych lub bardziej zajętych osób.

Jedną z najczęstszych arytmii jest trzepotanie i migotanie przedsionków (w skrócie AF). Wielu z nas, a może większość, doświadcza tej arytmii niejednokrotnie w ciągu życia, a jej częstość rośnie z wiekiem. Może być objawem przeciążenia serca stresem psychicznym lub fizycznym, w tym nadmiernym wysiłkiem lub chorobą. Towarzyszy nadciśnieniu, miażdżycy i zaburzeniom elektrolitowym. AF może być bezpośrednim zagrożeniem dla chorego lub pośrednio doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, np. udaru mózgu.

Pierwsze napady AF są najważniejsze dla kardiologa, ponieważ ich wykrycie może doprowadzić do stwierdzenia ich przyczyny i zapobiegania nawrotom AF.

Po wystąpieniu pierwszych epizodów AF może dojść do ich utrwalenia, co uniemożliwia przywrócenie prawidłowego rytmu serca. AF, zwłaszcza trwające powyżej 48 godzin może prowadzić do powstania skrzepliny w przedsionku serca i popłynięcia jej z prądem krwi do mózgu. Kardiolog prywatnie Kraków jest wygodną i ważną alternatywą dla umawiania wizyt w gabinecie lub przychodni.

Objawy AF nie wyróżniają się na ogół spośród innych arytmii. Chory odczuwa kołatania serca, czasem zawroty głowy, niepokój i spadek ciśnienia krwi. Pomiar ciśnienia aparatem elektronicznym może prowadzić do mylnego odczytania wartości ciśnienia i tętna – aparat “gubi się” w czasie arytmii. Może pokazywać błąd, ale może dokonać pomiaru i wyświetlić zarówno prawdziwą, jak i fałszywą wartość.

Wykrycie AF w zapisie EKG pozwala na decyzję kardiologa o dalszym postępowaniu. U osób ze stabilnym stanem krążenia może on podjąć decyzję o próbie farmakologicznego umiarowienia rytmu w domu pacjenta, ew. zbadaniu poziomu elektrolitów i określenia konieczności odroczonej hospitalizacji.

W dłużej trwającym AF kardiolog zabezpiecza chorego w domu przed możliwością udaru za pomocą właściwie dobranych leków przeciwkrzepliwych, zwalnia rytm serca i określa dalsze postępowanie z chorym. Wizyta kardiologa w domu pacjenta może być ważnym elementem zapobiegania poważnym powikłaniom zdrowotnym w przebiegu AF.

Migotanie przedsionków może być skutkiem przeciążenia organizmu w czasie innej choroby, stresu psychicznego lub wysiłku. Kardiolog w domu chorego usiłuje znaleźć przyczynę AF z punktu widzenia internistycznego, co może zapobiegać wystąpieniu tej arytmii w przyszłości.

Wykonanie EKG i ewentualnie badań laboratoryjnych może pozwolić na wykrycie innych arytmii i ich przyczyn – na przykład niedokrwienia mięśnia sercowego, wpływu leków, z których wiele zmienia charakter funkcjonowania układu elektrycznego serca, zaburzeń elektrolitowych i przemiany materii.

Groźne dla życia arytmie wymagają natychmiastowej interwencji, inne służą pomocą w leczeniu kardiologicznym i internistycznym chorego jako ostrzeżenie i informacja o stanie zdrowia pacjenta.

Ból w klatce piersiowej

W klatce piersiowej znajduje się wiele organów, których zaburzenia funkcji mogą objawiać się w postaci bólu. Jednym z najgroźniejszych jest ból wywołany ostrym niedokrwieniem mięśnia sercowego, zwanym popularnie zawałem. Istnieje wiele opisów bólu zawałowego, pominiemy więc ten temat i zwrócimy uwagę na nietypowe objawy, występujące zwłaszcza u starszych kobiet. Ci pacjenci są najczęstszymi chorymi, do których wzywany jest kardiolog na wizytę domową.

Zawał serca, wywołany chorobą niedokrwienną jest pojawieniem się martwicy mięśnia sercowego wskutek niedoboru tlenu w stosunku do zapotrzebowania na tlen. Może więc pojawić się w ekstremalnym wysiłku u zdrowego człowieka lub w spoczynku u chorego na chorobę niedokrwienną serca, a także inne choroby, które zaburzają przemianę materii w mięśniu sercowym. Istnieje jednak wiele wariantów zawału, które zależą od wielkości i stopnia zamknięcia naczynia krwionośnego. Pojawia się mieszanina martwych komórek mięśnia, częściowo lub nieznacznie uszkodzonych. Szybka interwencja pozwala na ograniczenie liczby martwych komórek i uszkodzenia pozostałych.

Choroba niedokrwienna serca u starszych kobiet ma inny charakter, niż u mężczyzn. Pojawia się później, więc towarzyszą jej inne choroby i dolegliwości wieku senioralnego. Obejmuje mniejsze naczynia położone na obwodzie mięśnia sercowego. Ból lub inne objawy są często nietypowe i maskujące chorobę zasadniczą. Niejednokrotnie widzimy jedynie osłabienie, zawroty głowy, nudności, kołatania serca, spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Klasyczny ból, zlokalizowany za mostkiem nie jest częsty. Warto wezwać kardiologa na wizytę domową w razie wątpliwości – wykonanie EKG i ewentualnie poziomu enzymów sercowych szybko daje odpowiedź na pytanie o powagę sytuacji.