medicus z krakowa

Internista

Lekarze chorób wewnętrznych, pracujący w firmie Medicus posiadają najbardziej wszechstronne wykształcenie medyczne ze wszystkich specjalizacji (łącznie z internistami-gerontologami).

Są to doświadczeni interniści kliniczni z wieloletnią praktyką w zawodzie lekarza, w tym w renomowanych ośrodkach klinicznych. Posiadają liczne umiejętności związane z badaniem fizykalnym, wykonywaniem i interpretacją badania EKG.  Interpretują badania radiologiczne, w tym tomografię komputerową i rezonans magnetyczny, a także badania metodą Holtera. Potrafią przeprowadzać leczenie trudno gojących się ran i wykonywać drobne zabiegi lecznicze, w tym cewnikowanie dróg moczowych, zakładanie zgłębników żołądkowych, podawanie leków dożylnych i płynoterapię. 

Mają duże doświadczenie w osłuchiwaniu chorego i innych elementach badania w domu. Terminy wizyt są krótkie, lekarz skutecznie i szybko całościowo ocenia chorego, może poszerzyć diagnostykę o badania własne firmy, przysłać pielęgniarkę celem pobrania badań, podania kroplówek i innej opieki pielęgniarskiej. Najczęstsze wezwania to: 

Prywatne wizyty lekarskie

Domowe wizyty lekarskie można zamawiać w godzinach 8-22. O czasie realizacji wizyt pacjent jest informowany przez lekarza-dyspozytora. Informacje o cenach wizyty lekarzy oraz wykonania badań można uzyskać od dyspozytora po wywiadzie dotyczącym zapotrzebowania pacjenta na dany rodzaj konsultacji medycznej.

medicus Kraków lekarze

Wizyty domowe internisty w Krakowie

– rozwiązywanie najczęstszych problemów pacjentów

W trakcie wizyt domowych nasi lekarze, pielęgniarki i technicy wykonują wszelkie badania diagnostyczne i leczenie, jakie można przeprowadzić w domu chorego. Oto najczęstsze problemy, z jakimi spotykamy się w trakcie lekarskiej wizyty domowej.

Starszy chory nie przyjmujący pokarmów, leków i napojów.

Oprócz badania fizykalnego pobieramy od pacjenta materiał do badań laboratoryjnych, nawadniamy chorego dożylnie za pomocą odpowiednio dobranych płynów, poprawiamy bilans kaloryczny i analizujemy wyniki badań. Wyrównujemy zaburzenia wodno – elektrolitowe, poszukujemy cech niewydolności narządów i źródeł ewentualnych infekcji. Celem wizyty domowej internisty lub innego specjalisty jest przeprowadzenie maksymalnie wydajnej diagnostyki i leczenia, w miarę możliwości unikając stresującej hospitalizacji.

Chory gorączkujący z nieznanej przyczyny.

Dokładne badanie fizykalne, pulsoksymetria i badania laboratoryjne pozwalają na znalezienie lub uściślenie lokalizacji źródła infekcji. Prowadzimy leczenie przeciwgorączkowe i przeciwzapalne, pobieramy w razie potrzeby materiał do badań laboratoryjnych. Należy podkreślić, że wyniki badań pojawiają się w ciągu kilku godzin i pozwalają na szybkie podejmowanie decyzji o sposobie leczenia, a indywidualnie dobrane lekarstwa umożliwiają szybkie opanowanie choroby.

Chory wymiotujący,
dolegliwości brzuszne, biegunki.

Wizyta domowa lekarza w przypadku dolegliwości związanych z układem pokarmowym wymaga doświadczonego internisty lub chirurga, który oceni konieczność ewentualnej hospitalizacji. Brzuch jest obszarem trudnym do diagnostyki i leczenia nawet w warunkach szpitalnych.

W przypadku stwierdzenia możliwości leczenia w domu stosujemy zastrzyki przeciwwymiotne i rozkurczowe, nawadnianie dożylne odpowiednimi kroplówkami, a niekiedy umiarkowaną sedację chorego. Badania laboratoryjne i USG w domu pacjenta pozwalają na uściślenie rozpoznania i ewentualną kontynuację wizyt domowych naszych lekarzy i pielęgniarek celem nadzoru nad dalszym przebiegiem leczenia chorego.

Biegunki wymagają starannego różnicowania pomiędzy biegunką infekcyjną, pochodzącą z alergii lub nietolerancji pokarmu a biegunkami czynnościowymi. W trakcie wizyty domowej lekarz musi właściwie ocenić konieczność stosowania leków przeciwko drobnoustrojom celem zachowania właściwej flory bakteryjnej jelit chorego. Przykładamy dużą wagę do ochrony flory bakteryjnej, której znaczenie dla zdrowia człowieka jest podkreślane w ostatnich latach. Lekarze interniści posiadają rozległą, nowoczesną wiedzę na temat funkcjonowania, chorób i leczenia skomplikowanej struktury i działania przewodu pokarmowego. Wiedza ta pozwala na udzielanie skutecznych porad w trakcie wizyty domowej nawet w tak złożonych chorobach jak zespół jelita drażliwego.

Chory z bólami w klatce piersiowej

Lekarz w trakcie wizyty domowej różnicuje przyczynę bólu, w pierwszej kolejności biorąc pod uwagę ostre niedokrwienie mięśnia sercowego i zaburzenia ze strony dużych naczyń krwionośnych. Wykonuje badanie EKG a w razie wątpliwości zleca pilne badanie laboratoryjne poziomu znaczników uszkodzenia mięśnia sercowego. Powyższa diagnostyka jest wystarczająca do podjęcia decyzji o hospitalizacji lub leczeniu domowym przyczyny bólu. Zapis badania EKG pozostaje u chorego celem porównania z przyszłymi badaniami. Dokonujemy niezbędnych korekt leczenia wydolności i funkcji układu krążenia. Możemy również przeprowadzać ocenę funkcji rozrusznika serca w warunkach domowych.

Bóle krzyża, bóle pleców, szyi, cierpnięcie rąk.

Dolegliwość, która prędzej czy później dotknie każdego z nas jest częstym powodem wezwania lekarza na wizytę domową. Nasi lekarze posiadają duże doświadczenie w leczeniu ostrych stanów bólowych pochodzenia kręgosłupowego, stawowego i mięśniowego.

Podajemy doraźne środki w formie zastrzyków oraz zalecamy dalsze leczenie zachowawcze oraz odpowiednią diagnostykę obrazową oraz rehabilitację. Interpretujemy obrazy rezonansu magnetycznego, tomografii, USG i radiologii klasycznej, wskazując choremu dalsze możliwości leczenia i prognozowany postęp lub regresję choroby. Zajmujemy się wstępnym leczeniem zmian zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa, bólami głowy i szyi. Stosujemy szeroką gamę skutecznych leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, miorelaksacyjnych i wspomagających regenerację nerwów obwodowych.

Ostre i przewlekłe rany urazowe i nieurazowe.

Wizyta domowa lekarza chirurga pozwala na zaopatrzenie większości trudno gojących się ran i odleżyn oraz wdrożenie leczenia przyspieszającego gojenie.

Zajmujemy się towarzyszącym stanem zapalnym lub zainfekowaniem ran, kontynuacja leczenia specjalistycznego może odbywać się z pomocą pielęgniarek. Interniści-angiolodzy analizują stan ran niedokrwiennych, występujących zwłaszcza często u osób starszych z niewydolnością naczyń kończyn dolnych. Wprowadzamy leczenie farmakologiczne, grawitacyjne i kompresyjne. Celem wizyty domowej lekarza chorób naczyń jest przyspieszenie gojenia ran, leczenie przeciwzapalne i dezynfekcyjne. Używamy odpowiednio dobranych specjalistycznych opatrunków i zasypek, środków uszczelniających naczynia miękkie i poprawiające przepływy krwi w naczyniach.

Ostre i przewlekłe zespoły bólowe

Mogą wystąpić w każdym momencie w związku z dowolnym źródłem bólu. Najczęstszą ich formą są długotrwałe bóle, słabo reagujące na typowe leczenie przeciwbólowe, połączone z objawami z innych narządów, np. biegunkami, zaburzeniami krążenia czy snu. Długotrwały ból dokonuje zmian w strukturze komórek nerwowych, co doprowadza do utrwalenia uczucia bólu nawet, jeżeli jego źródło jest niewielkie lub zanikło. Leczenie zespołów bólowych wymaga posiadania wszechstronnej wiedzy o rodzajach bólu oraz sposobach jego wytwarzania i przewodzenia. Przewlekłe zespoły bólowe to suma negatywnego wpływu bólu na nasz organizm od strony fizycznej i psychicznej. Ból wywołuje nerwice depresyjno-lękowe, zaburzenia snu, podwyższone ciśnienie krwi, przyspieszone starzenie, ograniczenie mobilności i samoobsługi oraz wiele innych chorób oraz dolegliwości. Wiemy, że przewlekły ból skraca życie chorego o kilka lat, powoduje i wzmaga problemy z narządami wewnętrznymi, skórą i przewodem pokarmowym, niszczy komfort życia. Współczesne leczenie bólu jest nową dziedziną medycyny, z którą zapoznajemy się stale aktualizując naszą wiedzę.

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami lekarz na wizycie domowej ustala indywidualną terapię dla danego pacjenta, biorąc pod uwagę historię choroby, wiek, zażywane leki oraz ich ewentualne interakcje, konieczność obniżenia poziomu stresu i zapewnienia dobrego snu. W trakcie wizyty domowej lekarz powinien określić charakter bólu, jego źródło, nasilenie i rodzaj, np. ból neuropatyczny, zapalny, przebijający, klasterowy etc.

Nowoczesna wiedza o pozwala nam na efektywną pomoc, zwłaszcza u ludzi starszych i przewlekle chorych.

Leczenie chorych terminalnie

Podstawowym zadaniem lekarza internisty i każdego innego specjalisty jest poprowadzenie chorego w kierunku “ku życiu”. Niekiedy jednak musimy poprowadzić naszego nieuleczalnie chorego pacjenta do spokojnej, godnej śmierci. Prowadzenie to wymaga wiedzy, delikatności i wsparcia dla chorego i rodziny. W razie potrzeby zapewniamy żywienie pozajelitowe, leczenie przeciwbólowe i przeciwdepresyjne, opatrywanie ran przewlekłych, monitorowanie stanu chorego w domu. Pacjent i rodzina uzyskują bieżącą pomoc medyczną i psychologiczną oraz komfort życia w najtrudniejszych chwilach.