Lekarz dla seniora

Lekarz dla seniora – czym się zajmuje gerontolog?

Postępujący proces starzenia się organizmu wiąże się z wieloma zmianami dotyczącymi nie tylko zdrowia, ale i funkcjonowania czy postrzegania codzienności. Lekarz dla seniora jest wręcz niezbędny, gdyż nie tylko monitoruje aktualny stan i wprowadza odpowiedni sposób leczenia, lecz dodatkowo pomaga pacjentom w podeszłym wieku zrozumieć następujące zmiany i rozwiązywać rozmaite problemy. Który lekarz osób starszych jest lepszym wyborem – geriatra czy gerontolog?

Gerontologia a geriatria – istotne różnice

Niezwykle częstym problemem jest niepotrzebne mylenie gerontologii z geriatrią, które, choć są naukami dotyczącymi osób starszych, to jednak w praktyce są zgoła odmiennymi dziedzinami. Warto więc zacząć od geriatrii, która jest jedną z gałęzi medycyny. Geriatria to nauka skoncentrowana w głównej mierze na chorobach wieku podeszłego. Jego zadaniem jest rozpoznawanie przyczyn występujących schorzeń i ich prawidłowe diagnozowanie, a następnie wprowadzanie odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Lekarze dla seniorów będący geriatrami muszą zmagać się z dwoma głównymi problemami dotyczącymi podeszłego wieku:

 1. Dużą liczbą różnorodnych chorób przewlekłych.
 2. Polifarmakoterapią – stosowaniem sporej ilości leków, która może wynikać ze wspomnianych schorzeń przewlekłych.

Gerontologia to znacznie szersze pojęcie. Tym mianem określa się dziedzinę nauki, która zajmuje się procesem starzenia się organizmu oraz związanych z tym potrzebami seniorów. Niejednokrotnie gerontologia jest określania mianem nauki multidyscyplinarnej tj. łączącej w sobie medycynę, biologię, psychologię, antropologię, kulturoznawstwo czy turystykę i rekreację.

Gerontolog – czym się zajmuje lekarz dla seniora?

Współpraca geriatry i gerontologa stanowi fundament długoterminowej opieki zdrowotnej seniorów. Geriatra ma za zadanie monitorować aktualny stan osoby starszej, kontrolować farmakoterapię i sprawdzać wszystkie towarzyszące choroby przewlekłe. Z kolei gerontolodzy mają znacznie więcej zadań, które również dotyczą zdrowia i funkcjonalności seniora, ale nie ograniczają się wyłącznie do kwestii czysto fizjologicznych i medycznych. Mowa tu o takich zagadnieniach jak:

 • intymność i związki partnerskie,
 • trudności ze znalezieniem pasji na emeryturze,
 • poczucie osamotnienia i wykluczenia społecznego,
 • nauka nowych umiejętności np. obsługa komputera,
 • aktywizacja seniora np. szukanie odpowiednich form rekreacji ruchowej i umysłowej.

Zadaniem gerontologów jest skoncentrowanie się na wszelkich niedogodnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem i jakością życia osoby starszej oraz znalezienie dogodnego sposobu na pokonanie tychże przeciwności. Niekiedy może to być szczera rozmowa i wspólne spędzenie czasu, w innych przypadkach namówienie seniora do rozpoczęcia aktywnego trybu życia, zapisanie się do klubu czytelniczego czy odnowienie kontaktów ze znajomymi i bliskimi.

Lekarz dla osób starszych – kto może zostać gerontologiem?

Geriatra, jak już zostało to wcześniej wspomniane, jest jedną z dziedzin nauk medycznych. Nietrudno więc się domyślić, że geriatra jest po prostu lekarzem. Zgoła inaczej jest w przypadku gerontologii, która jest interdyscyplinarną gałęzią nauki i bazuje jednakowo na dziedzinach medycznych, biologicznych, społecznych czy kulturalnych. Choć mogłoby się wydawać, że gerontologiem może być wyłącznie absolwent studiów medycznych, to w rzeczywistości naukę w tym kierunku mogą rozpocząć wszystkie osoby będące absolwentami (co najmniej) studiów I stopnia. Wielu gerontologów jest z wykształcenia psychologami, pedagogami, socjologami, terapeutami zajęciowymi, fizjoterapeutami, pielęgniarkami, a nawet osobami związanymi z turystyką i rekreacją.

Na ten moment w Polsce studia gerontologiczne są realizowane w formie studiów podyplomowych. Absolwenci, którzy tytułują się dyplomowanymi gerontologami, mogą pracować jako:

 • pracownik pomocy społecznej,
 • prywatni opiekunowie seniorów,
 • osoba odpowiedzialna za edukację i aktywizację seniorów w przeznaczonych do tego instytucjach,
 • personel placówek medycznych np. poradni i oddziałów rehabilitacji, sanatoriów, uzdrowisk, hospicjów,
 • opiekunowie w zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach spokojnej starości, ośrodkach całodobowej opieki domowej.

MEDICUS – gerontolog i lekarz osób starszych z dojazdem do domu

Firma MEDICUS oferuje usługę prywatnej opieki lekarskiej z dojazdem do domu pacjenta. Do dyspozycji seniorów zostają oddani rozmaici lekarze dla osób starszych, w tym także gerontolog będący zarazem lekarzem internistą. Gerontolodzy, oceniając stan psychofizyczny pacjenta, poziom jego samodzielności oraz analizując bariery związane z najbliższym otoczeniem chorego, planują odpowiednią terapię i starają się przeciwdziałać głównym przeciwnościom utrudniającym codzienne funkcjonowanie. Specjaliści z zakresu gerontologii z firmy MEDICUS sprawdzą się w rozmaitych problemach m.in. upadkach i problemach z równowagą, odwodnieniu, demencji, anomaliach dotyczących ciśnienia, obrzękach czy zespołach bólowych. Zainteresowanych umówieniem się na wizytę i poznaniem dodatkowych szczegółów, zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Bibliografia:

 1. Tolson D., et al. „International Association of Gerontology and Geriatrics: A global agenda for clinical research and quality of care in nursing homes.” Journal of American Medical Directors Association 2011, 12(3): 184-189.
 2. Derejczyk J., et al. „Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy – czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju?.” Gerontologia Polska 2008, 16(3): 149-159.

Similar Posts